Fabrieksaudits

  • China Spice Services heeft in de fabriek inspecteurs aanwezig tijdens het productieproces. Ze zijn goed opgeleid en besteden aandacht aan de kritische controlepunten tijdens de productie. Deze controlepunten zijn: controle van de grondstoffen, handselectie, drogen, zeven, malen, metaaldetectie en het verpakken van de afgewerkte producten.
  • De inspecteur zorgt ervoor dat het product dat we aankopen voor onze klanten wordt verwerkt in een fabriek dat gecontroleerd is en niet uitbesteed is aan een ongekende fabriek.
  • De inspecteur controleert of het product voldoet aan alle noodzakelijke stappen in het productieproces die nodig zijn om een hoogwaardig product te leveren die aan de verwachtingen van de klant voldoet.
  • De inspecteur neemt monsters van de afgewerkte producten en vergelijkt deze met de referentiemonsters die bewaard zijn in de monster bibliotheek van de fabriek. Hij evalueert de monsters zowel op kleur en geur als door het proeven van het product in een verdunde wateroplossing.
  • Dan stuurt de inspecteur de monsters op naar het onafhankelijk laboratorium in Qingdao of naar een ander laboratorium naargelang de wens van de klant. Het labo test de microbiologische en chemische parameters, waaronder pesticiden, zware metalen, SO2, illegale kleurstoffen, aflatoxinen, OTA of andere wettelijke parameters.
  • Nadat het product voldoet aan al de klantspecificaties, kan de inspecteur het inspectieformulier tekenen en kunnen de goederen worden vrijgegeven en verzonden.
  • Indien de leveranciers waarmee we een lange termijn relatie opbouwen ook belang hechten aan onze inspectieregelgeving resulteert dit in een betere business voor alle partijen. Het toont een bewezen kennis en geeft ons een sterk concurrentievoordeel in de markt.
  • Al onze producten voldoen aan de EU regelwetgeving. Wij leveren onze producten volgens de productspecificaties en leveren altijd met de vereiste analysecertificaten.

Photos: John in action (picture 1,2 & 3), Sino Analytica 3rd party lab.